top of page

Algemene Voorwaarden

Bij de aankoop van een handgemaakt mes, of het in gang zetten van een maatwerk opdracht gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden: 

Definities

De partij die de aankoop doet en/of de opdracht geeft wordt aangeduid met de koper.

De leverende partij: KnippenbergKnives, wordt aangeduid met verkoper.

Een opdracht van de koper voor een op maat gemaakt mes, volledig naar wensen van de koper wordt aangeduid met maatwerk.

Handgemaakt

De geleverde producten van KnippenbergKnives zijn allemaal uniek en handgemaakt. Om die reden kunnen er kleine afwijkingen of imperfecties zitten in materialen en afwerking. Deze afwijkingen zijn cosmetisch en beïnvloeden de kwaliteit en prestaties van het product niet. Mocht dit wel zo zijn, dan worden deze afwijkingen beschouwt als fabricagefouten  en hersteld zoals genoemd in de sectie "Garantie".

Betaling

Bij het toezeggen van het kopen van een mes, of het ondertekenen van de maatwerk overeenkomst verplicht de koper zich tot voldoen van de totale betaling van het mes en de verkoper verplicht zich tot het leveren van het overeengekomen product. 

Het totale aankoopbedrag (inclusief verzendkosten) dient te zijn voldaan, voordat het product verzonden wordt. 

 

In het geval van maatwerk dient de eerste helft van het overeengekomen bedrag te worden betaald bij het afsluiten van de maatwerk overeenkomst. Pas na deze betaling zal het maatwerk uitgevoerd worden. Wanneer het maatwerk naar tevredenheid van zowel koper als verkoper is uitgevoerd zal, na betaling van de tweede helft van het overeengekomen bedrag, het betreffende product geleverd worden.

 

Verzenden

Verzenden gebeurt uitsluitend via verzekerde verzending met track and trace en handtekening bevestiging. Onverzekerd verzenden is niet mogelijk. Prijzen op de website zijn exclusief verzendkosten en de verzendkosten zijn voor rekening van de koper.  Op verzoek via de contact pagina zullen de verzendkosten voor u berekend worden. Eventuele additionele douanekosten en invoeringskosten zijn voor rekening van de koper en zijn niet inbegrepen bij de prijzen op de website.

Vanwege de verzekering op de verzending is het belangrijk dat de koper het pakket weigert bij bezorging in het geval dat het pakket duidelijk beschadigd is aan de buitenkant. Mocht het product transportschade hebben opgelopen, dan dient dit binnen 3 dagen te zijn gemeld aan de verkoper via email. Bij deze email dienen foto's van de verpakking en het product met duidelijk zichtbaar de transportschade te worden bijgevoegd. 

Garantie

Op alle producten van KnippenbergKnives geldt een volledige garantie op fabricagefouten. De verkoper zal fabricagefouten kosteloos herstellen indien mogelijk en anders het aankoopbedrag vergoeden. De verzendkosten worden niet vergoed en zijn bij retourneren voor de koper, zoals beschreven in sectie "retourneren en restitutie". Deze garantie geldt niet voor defecten die ontstaan zijn door oneigenlijk gebruik.

Onder oneigenlijk gebruik wordt het niet naleven van de "Onderhoud en gebruik" richtlijnen meegeleverd bij het product als ook de "Onderhoud en Gebruik" richtlijnen op de website. Het niet naleven van deze richtlijnen zorgt ervoor dat de garantie op het geleverde product vervalt. De verkoper behoudt het recht om te beslissen of defecten fabricagefouten zijn of door oneigenlijk gebruik veroorzaakt zijn.  

 

Retourneren en restitutie

Bij onvrede over het geleverde product kan dit geretourneerd worden tegen restitutie van het aankoop bedrag. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

- De koper dient het product binnen drie dagen na ontvangst retour te melden via email bij de koper met opgave van reden voor de retour. Binnen drie werkdagen na deze melding dient het product daadwerkelijk retour te zijn gestuurd.

- Volledige restitutie van het aankoopbedrag is alleen mogelijk als het product in volledige nieuwstaat zonder enige gebruikssporen wordt geretourneerd. 

-  De verkoper behoudt het recht om te oordelen over de staat van het geretourneerde product en een daarbij bijbehorende restitutie te kiezen. Dit kan volledige restitutie zijn, of een verminderde restitutie. Hierbij worden de geschatte kosten om het mes weer terug te brengen tot nieuwstaat in mindering op de restitutie gebracht.

- De koper is zelf verantwoordelijk voor het onbeschadigd retourneren van het product. De verkoper is niet aansprakelijk voor enkele vorm van verlies of transportschade voor de retour. Het product dient verzekerd en deugdelijk verpakt in originele verpakking te worden verstuurd voor retour.

- In restitutie worden geen verzendkosten vergoedt. Bij retour worden de verzendkosten van het product van verkoper naar koper niet vergoedt, en dient de koper zelf de verzendkosten voor retour te betalen.

Herstellen van defecten door oneigenlijk gebruik

Zowel  fabricagefouten als defecten door oneigenlijk gebruik kunnen in de meeste gevallen worden hersteld door de verkoper. In het geval van defecten door oneigenlijk gebruik zijn de kosten voor herstel, alsook de verzendkosten voor de koper. Het verzoek tot herstel dient te worden aangevraagd via email met duidelijk beschrijving en foto's van de defecten en oorzaak van deze defecten. De verkoper zal op basis van de verstrekte informatie een inschatting van de ernst van de defecten en de kosten van de reparatie. Na een wederzijdse overeenkomst van de kosten en de herstelwerkzaamheden dient de koper het product te retourneren (met in acht neming van artikel "verzenden" en "retourneren en restitutie"). Na ontvangen van het product door de verkoper, zal deze opnieuw de defecten beoordelen. Mocht het zo zijn dat de verkoper de kosten voor reparatie nu anders in schat, zal de verkoper de koper hiervan op de hoogte stellen alvorens de verkoper aan de slag gaat met de herstelwerkzaamheden. De kosten voor de herstelwerkzaamheden dienen te worden voldaan nadat de herstelwerkzaamheden zijn afgerond. De verkoper zal de koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Na betaling van de herstelkosten zal het product terug gestuurd worden naar de koper. 

Aansprakelijkheid

KnippenbergKnives accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verwondingen, onveilige situaties of persoonlijke schade van de koper of anderen, gerelateerd aan producten van KnippenbergKnives. KnippenbergKnives maakt scherpe keukenmessen. Gebruik ze voorzichtig en enkel waarvoor ze bedoeld zijn. 

Copyright

Alle informatie, content, foto's, video's, audio, artikelen, tekst en ontwerpen zijn eigendom van KnippenbergKnives. Het is verboden om deze te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van KnippenbergKnives of voor commerciële doeleinden.

Overige bepalingen

KnippenbergKnives behoudt het recht deze algemene voorwaarden en andere richtlijnen te wijzigen waar en wanneer noodzakelijk.

KnippenbergKnives behoudt het recht om service of producten te weigeren aan eenieder die de voorwaarden en richtlijnen niet naleven.  

bottom of page